De Stichting Vrienden van Loo gaat ter financiering van de nieuwbouw van het NaoberLOOkaal een obligatie lening uitzetten: De Naober Obligatie Lening.

In de bijgaande brochure wordt nader uitgelegd hoe de obligatielening wordt ingezet. Intekening op de obligatielening wordt op 1 oktober 2020 opengesteld en sluit op 31 december 2020.

In de eerste week van januari 2020 gaat duidelijk worden of het project financieel haalbaar is zodat aan het begin van volgend jaar besloten kan worden of de Naober Obligatie Lening geactiveerd kan worden. Veel van de subsidieaanvragen zijn tot nu toe goedgekeurd en het bestuur is positief gestemd over het doorgaan van het project. Indien onverhoopt wordt besloten dat het project financieel niet haalbaar is, zal de Naober Obligatie Lening niet geactiveerd worden en wordt het ingeschreven bedrag niet geïnd.

Op 16 december 18:57 was er voor € 35.000,-- ingetekend. Hiermee is de intekening op de Naober Obligatie volbracht. Verdere intekeningen kunnen slechts gehonoreerd worden, als bij eerdere intekeningen het bedrag niet vóór 1 februari 2021 is voldaan.

In januari 2021 krijgen de intekenaars een email met het verzoek om het ingetekende bedrag over te maken op de rekening van de Stichting Vrienden van Loo. Nadat het bedrag ontvangen is krijgt de Naober Obligatie-houder het certificaat met het ingetekende bedrag erop.

 

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: