Wordt u ook sponsor?

Stichting Vrienden van Loo is de drijvende kracht achter de realisatie van de nieuwbouw van het NaoberLOOkaal. Natuurlijk zijn wij erg blij dat naast de diverse fondsen en subsidieverstrekkers ook de inwoners van Loo door middel van de Naober-obligaties hebben getoond dit initiatief een warm hart toe te dragen. Wilt u het NaoberLOOkaal sponsoren dan kan dit door een jaarlijkse bijdrage of een √©√©nmalige bijdrage. 

Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden tot sponsoring. Wilt u sponsor worden, stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mocht u liever een anonieme bijdrage doen, dan behoort dat natuurlijk ook tot de mogelijkheden. In dat geval kunt u uw bijdrage overmaken op NL23 RABO 0115 2673 60 t.n.v. Stichting Vrienden van Loo o.v.v. anonieme sponsoring.

 

Sponsorpakketten

Naoberpakket Exploitatie

 

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: